Priser

Priser på vores services

Udekørende revisor som administrere bogholderi funktion kr. 410,-

Indtastning i finans- , debitor- og kreditormodul. Afstemninger af bank, debitorer, kreditorer.

Momsregnskab samt indberetning heraf.

Fakturering samt registrering af indbetaling og opfølgning af dårlige betalere, afsende rykkere og inddrivelse.

Lønafregning (14-dages – månedsløn), indberetning af skat samt afstemning heraf mv. Afstemning til driften og status samt skat.dk.

Indberetning instrastat, danmarks statestik, nemrefusion, virk.dk samt listeindberetning.

Budgetudarbejdelse, gennemgang samt opfølgning.

Udekørende revisor kr. 595,-

Perioderegnskaber.

Renteberegning mellemregning, anlægskartotek, skatteberegning på personlige virksomheder samt selskaber, udskudt skat – hensættelse til udskudt skat. Indberetning af selvangivelsen for personer samt selskaber.

Udarbejdelse af eksternt / internt regnskab.

Udarbejdelse af personlige regnskaber samt indberetning mv.